Service Agreement Base, 1-4 Servers

Omfattning:
 • Grundservice – Förvaltning (Servicedesk)
 • Aktiv förvaltning (grundservice ingår)
 • Förvaltningstid / konsultsulttid/ tidbank
 • SKU: 60.0000SA Base 1-4
  *

  Aktiv förvaltning 

  - Support (via telefon och mail) ingår i baspriset
  - Anmälan Dagtid (Ordinarie kontors tid 07:00-16:00)
  - Tillgång till de senaste versionerna av programvara
  - Exstended upgrade time (EUP/Per system) baserat på i inventarielista

  - Tillgång till manualer och befintlig documentation
  - Tillgång till olika versioner av befintlig mjukvara för nedladdning vi företags/personligt konto i vår webportal (Säkerställa aktuell nivå)

  - Påbörjat ärende inom 24h (vardagar)
  - Uppgraderingar i enlighet med EUP licenser och överrenskommen plan
  - Antal serversystem med antal klienter är basert och specifierat i inventarielistan
  - Möjlighet till remote uppkoppling (VPN) till systemet ska tillhandahållas av kund för felsökning samt underhåll.
  - Specifierat internt mailkonto (SMTP Server) för skick av systemstatusmeddelanden
  - Regelbunden backup
  - Regelbunden statuskontroll av systemets funktionalitet och prestanda


  Aktivförvaltning omfattar inte genomförande av jobb så som konfigurering av signaler, analysfrågor, användarhandledning av systemets funktioner etc. utan omfattar enbart säkerställande av drift. Vid konsultation av sådana tjänster ska detta betraktas som tilläggstjänster och detta ska hanteras inom ramen för nedan specifierad hantering under “Förvaltningstid/konsultsulttid/tidbank”


  Förvaltningstid / konsultsulttid/ tidbank (Option enl. övrrenskommelse)

  Andvändningsområden
  - Utveckling av systemfuntionalitet
   System, analyser, rapporter och autoamtisering
   Konfigurering
  Support och konsulting rörande övergripande systemfrågor så som systemarktiektur, säkerhet, användarfrågor etc
  Aktivitetsadministration
  - Aktiviteslista
   Prioriteras och beslutas av kund utsedd ansvarig
  - Avstämningsmöten
  - Avrapportering

  Technical Services (Type A) enligt prislista
  - Förvaltning, Systemutveckling, utveckling konfigurering av systemet

  Övrigt (Ange vad som ingår i övrigt)

  T.ex. Åtagande att lagerhålla utvalda reservdelar