Webinars

Webinar 1 - ibaAnalyzer en introduktion

Denna video är en inspelning av ett webinar som hölls 23 april 2020 med Lars Olsson från Begner Agenturer AB.
Se webinaret på Youtube för klickbara tidsstämplar i beskrivningen.

Webinar 2 - Automatiska metoder för visualisering av data

Denna video är en inspelning av ett webinar som hölls 7 maj 2020 med Lars Olsson från Begner Agenturer AB.
Se webinaret på Youtube för klickbara tidsstämplar i beskrivningen.

Webinar 1 [ENGLISH] - ibaAnalyzer - An introduction

This is a recording of a live Webinar recorded on the 28th of May. Presenter was Lars Olsson from Begner Agenturer AB
If you watch the video on Youtube you will find clickable time stamps in the description.  

<