Webinar 1 - ibaAnalyzer en introduktion

den 27 april 2020

Denna video är en inspelning av ett webinar som hölls 23 april 2020 med Lars Olsson från Begner Agenturer AB.
Se webinaret på Youtube för klickbara tidsstämplar i beskrivningen.


Framtida inspelningar av webinar hittar du här: Webinars

Skriv en kommentar